Naše služby

Naša firma ponúka nasledujúce služby

Tesárske práce

Tesárske práce spočívajú v hrubom zapracovaní nosných drevených konštrukcii.

Pokrývačské práce

Pokrývačské práce tvoria dôležitú časť na prácach vykonávaných na streche, keďže práve tieto práce tvoria výsledný efekt stavby strechy. Ich správne prevedenie je dôležité pre celkovú funkčnosť strechy

Stavebné stolárstvo

Vytvára interiérové a exteriérové precízne prepracované pohľadové prvky, drevených konštrukcii.

Klampiarske práce

Sú práce týkajúce sa spracovania a opracovania plechových častí striech a ich súčastí.

Šalovanie

Šalovaním sa vytvárajú tvarové formy pre výsledný betónový odliatok.

Izolatérske práce

Pokládka a zváranie izolačných materiálov a strešných fólii.