Naše služby

Pokrývačské práce

Pokrývačské práce, ktoré poskytujeme:

- montáž strešných fólií
- zvislé a vodorovné latovanie
- pokládka všetkých druhov strešných krytín
- montáž strešných okien všetkých druhou do jestvujúceho alebo nového strešného plášťa
- celkové rekonštrukcie, ale aj malé opravy strešných krytín
- hromozvody
- solárne paneli
- svetlovody, svetliky, strešné výlezy