Naše služby

Šalovanie

Šalovacie práce: základové pásy stĺpy ,balkóny, preklady, vence, oblúkové klenby, stropné dosky ,oporné múry, mosty a iné podľa potreby.

Schody: rovnoramenne, viacramenne, točité.Šalovanie schodov na základe projektovej dokumentácie, ale aj po vlastnom zameraní.

Vieme zabezpečiť aj armovačov a betonárov. Šalovacie práce robíme z dreveného bednenia, alebo DOKA systémom.