Naše služby

Tesárske práce

Našou hlavnou odbornou činnosťou sú tesárske práce

Krovy :

Nový krov - je základom dobrej strechy. Už pri zakladaní prvých nosných prvkov krovu by malo byt jasné akou krytinou bude prikrytý .

Tu naozaj platí dvakrát meraj a raz rež!

Kvalitne zhotovený krov poslúži desiatky ba niekedy až stovky rokov. Akýkoľvek krov Vám postavíme na základe projektovej dokumentácie, ale aj na prianie zákazníka bez nej prípadne podľa starého už jestvujúceho. Podľa potreby, vieme ohobľovať, prípadne náterom ošetriť jeho časti. Krov Vám vieme zhotoviť aj u nás a na dané miesto sa vyvezie po častiach ako skladačku.

Opravy krovov :

Vymeníme jednotlivé prvky ale aj celé časti starých krovov, ale aj stropov časti dreveníc. Spevníme a ošetríme už jestvujúce krovy alebo stropy.

Zbíjané nosníky:

Vyrobíme Vám aj zbíjane nosníky ,podľa potreby. Rumenáty oblúkov a iné.